MinMax

Daha önceki minimum ve maksimum ile ilgili simülasyonlarda gördüğümüz gibi elemanları sıralanmamış dizilerde yalnızca maksimum elemanı ya da minimum elemanı bulmak için dizinin eleman sayısının bir eksiği kadar karşılaştırma işlemi yapmamız gerekmekte. Bazı durumlarda aynı anda dizinin hem en küçük hem de en büyük elemanını bulmamız gerekir. O zaman her iki elemanı da ayrı ayrı bulmaya kalkarsak dizinin eleman sayısının iki katının iki eksiği kadar işlem yapmamız gerekecek.

Bu simülasyondaki algoritmayla gereken karşılaştırma sayısı sırayla önce en küçük sonra da en büyük elemanı bulmak için gereken karşılaştırma sayısında daha azdır. Bunun için en küçük ve en büyük sayıları beraber güncellememiz gerekiyor. Bu sırada kullanacağımız teknik ise eğer bir adımda kontrol ettiğimiz sayı o ana kadarki en küçük sayıdan daha küçükse o ana kadarki en büyük sayıyla karşılaştırmaya gerek yoktur, daha büyük olma şansı yoktur.

Bu yöntemi kullandığımızda ilk iki sayıyı okuduktan sonra bir karşılaştırma yaparız ve o ana kadarki en küçük ve en büyük sayıları buluruz. Ardından her yeni sayı ile o ana kadarki en küçük sayı karşılaştırılır. Eğer yeni sayı daha küçükse en küçük sayıyı güncelleriz ve dizideki bir sonraki sayıyla devam ederiz. Eğer yeni sayı en küçük sayıdan büyükse o zaman o ana kadarki en büyük sayı ile karşılaştırırız. Yeni sayı en büyük sayıdan büyükse o ana kadarki en büyük sayıyı güncelleriz.

Algoritmanın çalışmasını bu simülasyonda görebilirsiniz. Dizideki yeşil sayı o ana kadarki en küçük sayıyı, mavi sayı da en büyük sayıyı göstermekte.

Bir yanıt yazın