Bir Kelime Bİr İşlem – 3

İşlem:

 1.   4 5 3 3 6 50      Hedef : 490
 2.   7 6 4 4 5 75      Hedef : 487
 3.   4 4 3 8 7 25      Hedef : 520
 4.   4 6 10 1 8 75    Hedef : 479
 5.   7 9 3 10 5 50    Hedef : 997

Kelime:

1. Ö D Ş N H Ş E

2. D D Y Ö O İ O

3. İ O F İ C M S

4. İ Ç U M N O E

5. N E C İ B Ü L

 

Cevaplar:

İşlem:

1.   3 ÷ 3 = 1
   50 - 1 = 49
   6 + 4 = 10
   10 x 49 = 490
2. 75 + 5 = 80
  6 x 80 = 480
  480 + 7 = 487
3. 4 x 4 = 16
  16 - 3 = 13
  8 + 7 = 15
  25 + 15 = 40
  13 x 40 = 520
4. 4 x 6 = 24
  75 - 10 = 65
  8 - 1 = 7
  7 x 65 = 455
  455 + 24 = 479
5. 50 - 3 = 47
  7 + 9 = 16
  5 + 16 = 21
  21 x 47 = 987
  987 + 10 = 997

Kelime:

1. DÖŞENİŞ   (İ JOKER) : Döşenme işi.

2. DİDON    (N Joker): Halkın İstanbul’daki yabancılara, özellikle Fransızlara verdiği ad, didona. Züppe.

3. FİLMCİ   (L Joker) : Sinemacı.

4. ÇİMENTO  (T Joker) : Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz

5. CÜBBELİ  (B Joker): Cübbe giymiş olan.

Bir yanıt yazın