Bir Kelime Bir İşlem – 4

İşlem:

1.    2  10  2  1  4  100    Hedef : 475

2.    1  2  10  2  2  100    Hedef : 931

3.    1  6  10  5  10  25    Hedef : 816

4.    1  2  1  7  8  50        Hedef : 861

5.     10  4  6  9  10  75   Hedef : 644

Kelime:

 1.  A O J L V D E
 2.  A Y H D A U N
 3.  Ü J G Z Ü M İ
 4.  H O N S U N E
 5.  E Z G N E B V

Cevaplar

İşlem

1. 2 x 10 = 20
  100 ÷ 4 = 25
  20 - 1 = 19
  19 x 25 = 475
2. 2 x 10 = 20
  20 - 1 = 19
  100 - 2 = 98
  98 ÷ 2 = 49
  19 x 49 = 931
3. 10 + 1 = 11
  5 x 25 = 125
  11 + 25 = 136
  6 x 136 = 816
4. 1 + 2 = 3
  1 + 8 = 9
  3 x 7 = 21
  50 - 9 = 41
  21 x 41 = 861
5. 10 + 4 = 14
  75 + 9 = 84
  6 x 84 = 504
  10 x 14 = 140
  504 + 140 = 644

Kelime

 1.  MODELAJ  (J Joker) : Oylumlama.
 2. MAHUNYA  (M Joker) : İki çeneklilerden, çiçekleri sarı renkte, kokulu ve salkım durumunda olan, köklerinden sarı boya çıkarılan bir süs bitkisi (Mahonia).
 3. GÜMÜŞİ  (Ş Joker): Gümüş rengi.
 4. KSENON  (K Joker): Atom numarası 54, atom ağırlığı 131,30 olan, havada on milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz asal gaz (simgesi Xe)
 5. BOZGEVEN  (O Joker): Yurdumuzda Erciyes dağında yetişen bir tür geven (Astragalus microcephalus)

Bir yanıt yazın