Kralın vezirleri

Kral yine bir gün vezirlerinin ne kadar akıllı olduklarını anlamak için bir test yapmak istemiş. İki vezirini çağırmış ve onlara kuralları anlatmış.

İkinci vezir odanın dışında beklerken kral boş satranç tahtasının bazı karelerine (belki de hepsine) birer taş koyacak. Daha sonra birinci vezire bu 64 kareden birini gösterecek. Sonra birinci vezir bir kare seçecek (isterse kralın seçtiğinden başka bir kareyi seçebilir) ve bu kare eğer boşsa buraya isterse bir taş koyabilecek ya da bu karede zaten bir taş varsa isterse bu taşı oradan alabilecek. Bu hamlenin ardından ikinci vezir odaya alınacak ve sadece tahtaya bakarak kralın seçtiği kareyi bulacak. Testten önce iki vezir beraber bir strateji üzerinde çalışacaklar. Bundan sonra aralarında yazılı ya da sözlü bir iletişim olmayacak.

Vezirler bu problemi nasıl çözdüler?

Eğer birinci vezir, kendi seçtiği kare boşsa oraya taş koymak ve doluysa taşı almak zorundaysa stratejileri ne olmalı?

Çözüm

Bir yanıt yazın