Satranç (Çözüm)

1 hamlede mat
1 hamlede mat

Bu pozisyonda eğer hamle beyazda ise Af7, eğer hamle siyahta ise Ac2 hamleleri rakibi mat etmektedir. O zaman soru “bu pozisyonda hamle kimde?” şekline dönüşmekte.

İki taraf da sadece vezirleri kaybetmiş ve vezirler başlangıç karelerinde alınmış. Bunu görmek için iki tarafın da fillerinin ve ön taraftaki piyonların hiç oynamamış olduklarını görmek yeterli. Bu durumda şahlar fillerin arasındaki bölümden çıkamamıştır. Demek ki ancak vezirler alındıktan sonra şahlar vezirlerin karelerine ve kendi karelerine hareket edebilmiştir. Ayrıca kaleler de aynı mantığa göre sadece yanlarındaki atların karelerine ve yeniden kendi başlangıç karelerine gitmiş olabilir. Bu taşların dışında sadece atlar hareket etmiş. Şimdi bütün hareket etmiş taşların kaç kere hareket etmiş olduklarını listeleyelim.

Beyaz şah: Başlangıç karesinde olduğuna göre çift sayıda hamle yapmış olmalı.

a1 karesindeki kale: b1 karesinde olduğuna göre tek sayıda hamle yapmış olmalı.

h1 karesindeki kale: Başlangıç karesinde olduğuna göre çift sayıda hamle yapmış.

Beyaz atlar: Başlangıçta iki at da farklı renkte karelerdedir (b1 ve g1) ve atlar her hamleden sonra hamle önceki karenin tersi rengindeki bir kareye gelir. Bu pozisyonda da iki at farklı renklerde karelerde olduğundan toplamda çift sayıda hamle yapmış olmalılar.

 Siyah şah: Verilen pozisyonda başlangıç karesinin yanında olduğuna göre tek sayıda hamle yapmış olmalı.

a8 karesindeki siyah kale: Başlangıç karesinde olduğuna göre çift sayıda hamle yapmış olmalı.

h8 karesindeki siyah kale: Başlangıç karesinin yanındaki karede olduğuna göre tek sayıda hamle yapmış olmalı.

Siyah atlar: Beyaz atlar için yürüttüğümüz mantığa dayanarak toplamda çift sayıda hamle yapmış olduklarını buluruz.

İki tarafın yaptığı hamleleri toplarsak şu sonuca ulaşırız:

Beyaz: Çift + Tek + Çift + Çift = Tek

Siyah: Tek + Çift + Tek + Çift = Çift

Oyuna beyazlar başladığına ve beyazlar siyahlardan farklı sayıda hamle yaptığına göre beyazlar siyahlardan daha fazla yapmış olmalı. Bu durumda hamle sırası siyahlarda olmalı. O zaman

1. …  Ac2#

Bir yanıt yazın