Sayı bulmaca (Çözüm)

Oyunun kuralından ve konuşmalardan aşağıdaki çıkarımları yapabiliriz:

  1. Sayılar birden büyük: Kural olarak verilmiş. Demek ki olası en küçük sayı çifti 2 ve 2.
  2. Ayla’nın çarpımı birden farklı sayıların çarpımı olarak en az iki değişik şekilde yazılabiliyor: Aksi halde Ayla iki sayıyı da hemen bulabilirdi.
  3. Ahmet’in toplamı birden farklı iki sayının toplamı şeklinde en az iki şekilde yazılabilmeli: Aksi halde Ahmet ilk turda sayıları bulabilirdi.
  4. Ahmet’in elindeki toplamı veren sayı çiftlerinin hepsi de birden farklı sayıların çarpımı olarak en az iki değişik şekilde yazılabiliyor: Aksi takdirde Ahmet Ayla’nın toplamı bulamayacağını bilemezdi.
  5. Toplam 14’ten küçük: Konuşmadan öğreniyoruz.

Bu çıkarımlar doğrultusunda bir tablo hazırlayalım.

Toplam Olası toplamlar Olası çarpımlar Açıklama
4 $latex 2+2=4 4 \(2\cdot{2}=4 \)  (2) ve (3) numaralı kurallar ihlal edildiğinden bu sayılar olamaz.
5 $latex 2+3=5 4 \(2\cdot{3}=6 \)  (2) ve (3) numaralı kurallar ihlal edildiğinden bu sayılar olamaz.
6 \(2+4=6 \)
\(3+3=6 \)
\(2\cdot{4}=8 \)
\(3\cdot{3}=9 \)
 (2) numaralı kural ihlal edildiğinden bu toplam da olamaz.
7 \(2+5=7 \)
\(3+4=7 \)
\(2\cdot{5}=10 \)
\(3\cdot{4}=12=2\cdot{6} \)
 (4) numaralı kural ihlal edildiğinden bu toplam da olamaz.
8 \(2+6=8 \)
\(3+5=8 \)
\(4+4=8 \)
\(2\cdot{6}=12=3\cdot{4} \)
latex 3\cdot{5}=15 $
\(4\cdot{4}=16=2\cdot{8} \)
  (4) numaralı kural ihlal edildiğinden bu toplam da olamaz.
9 \(2+7=9 \)
\(3+6=9\)
\(4+5=9 \)
\(2\cdot{7}=14 \)
\(3\cdot{6}=18=2\cdot{9} \)
\(4\cdot{5}=20=2\cdot{10} \)
  (4) numaralı kural ihlal edildiğinden bu toplam da olamaz.
10 \(2+8=10 \)
\(3+7=10 \)
\(4+6=10 \)
\(5+5=10 \)
\(2\cdot{8}=16=4\cdot{4} \)
\(3\cdot{7}=21 \)
\(4\cdot{6}=24=3\cdot{8}=2\cdot{12} \)
\(5\cdot{5}=25 \)
  (4) numaralı kural ihlal edildiğinden bu toplam da olamaz.
11 \(2+9=11 \)
\(3+8=11 \)
\(4+7=11 \)
\(5+6=11\)
\(2\cdot{9}=18=3\cdot{6} \)
\(3\cdot{8}=24=2\cdot{12} \)
\(4\cdot{7}=28=2\cdot{14} \)
\(5\cdot{6}=30=3\cdot{10}=2\cdot{15} \)
 Bütün kurallara uyuluyor
12 \(2+10=12 \)
\(3+9=12 \)
\(4+8=12 \)
\(5+7=12 \)
\(6+6=12 \)
\(2\cdot{10}=20=4\cdot{5} \)
\(3\cdot{9}=27 \)
\(4\cdot{8}=32=2\cdot{16} \)
\(5\cdot{7}=35 \)
\(6\cdot{6}=36=3\cdot{12}=4\cdot{9}=2\cdot{18} \)
  (4) numaralı kural ihlal edildiğinden bu toplam da olamaz.
13 \(2+11=13 \)
\(3+10=13 \)
\(4+9=13 \)
\(5+8=13 \)
\(6+7=13\)
\(2\cdot{11}=22 \)
\(3\cdot{10}=30=5\cdot{6} \)
\(4\cdot{9}=36=2\cdot{18}=3\cdot{12}=6\cdot{6} \)
\(5\cdot{8}=40=4\cdot{10}=2\cdot{20} \)
\(6\cdot{7}=42=3\cdot{14}=2\cdot{21} \)
  (4) numaralı kural ihlal edildiğinden bu toplam da olamaz.

Bu tablodan olası tek toplam olarak 11 ortaya çıkıyor. Hangi sayı çiftinin doğru olduğunu bulmak için (5) numaralı çıkarımı hem Ayla’ya hem Ahmet’e uygulamamız yeterli. Yani Ayla da çarpıma bakarak toplamın 14’ten küçük olduğunu baştan beri biliyorduysa o zaman elindeki çarpım 24, 28 ya da 30 olamaz. Bu durumlarda toplamın 14 ya da daha büyük olduğu birer çarpım var. Bu durumda Ayla’nın elindeki çarpım 18 olmalı, yani öğretmen 2 ve 9 sayılarını tutmuş.

Bir yanıt yazın