Dolaylı karşılıklılık

Doğrudan karşılıklılıkta birisine karlı vereceğimiz kararı, o kişinin bize geçmişte nasıl davrandığına bakarak veriyorduk. Dolaylı karşılıklılıkta bu kararı o birisinin geçmişte başkalarına nasıl davrandığına bakarak veriyoruz.

Oyuncular arasında tutsak ikilemindeki gibi oyunlar oynanıyor. Bu karşılaşmalar da diğer oyuncular tarafından izleniyor. Karşılaşmalarda işbirliğinin getirisi az. Buna karşın ihanetin kısa vadede getirisi fazlayken aynı zamanda kötü ün de kazandırıyor.

Karşılaşmaların oynanması şu şekilde. İhanet edenler kimle oynarsa oynasın ihanet ediyor. İşbirlikçiler işbirlikçilere karşı her zaman işbirliği yapıyor. İşbirlikçiler bir ihanetçiyi \(q \) ihtimalle tanıyor ve ihanetçiyle sadece \(1 – q \) ihtimalle işbirliği yapıyor. Bu şartlar altında payoff matrisi aşağıdaki şekle dönüşüyor.

\(M = \begin{bmatrix} R&&(1-q)S+qP\\(1-q)T+qP&&P \end{bmatrix} \)

Bir başkasının ününü bilme şansı \(q \) aşağıdaki eşitsizliği sağladığında doğrudan karşılıklılıkla aynı sonuçlar elde ediliyor.

\(q > \frac{T-R}{T-P} \)

Makaledeki bu sonuçları denemek için aşağıdaki python programını yazdım ve denemeler yaptım.

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

strategies = np.array([[1, 0], [0, 1]])

R = 5
S = 1
T = 7
P = 3
q = 0.51
prisoner_dilemma_payoff = np.array([[R, (1 - q)*S + q*P], [(1-q)*T + q*P, P]])

number_of_iterations = 100

payoff = prisoner_dilemma_payoff

increment = 0.01
steady_states = np.array([[0, 0]])


for s1 in np.arange(0, 1.0, increment):
  s2 = 1 - s1
  species = np.array([s1, s2])

  for i in range(0, number_of_iterations):

    difference = (strategies.dot(payoff).dot(species) - species.dot(payoff).dot(species))*species
    species = species + difference
    species = np.clip(species, 0, 1)
    
  steady_states = np.append(steady_states, np.array([[s1, species[0]]]), axis = 0)

plt.plot(steady_states[:, 0], steady_states[:, 1])
plt.ylabel("1. türün sondaki oranı")
plt.xlabel("1. türün başlangıçtaki oranı")
plt.show()

Programdaki R, S, T ve P değerleri için yukarıdaki eşitsizlik aşağıdaki gibi oluyor.

\(q > \frac{7 – 5}{7 – 3} = \frac {2}{4} = 0.5 \)

Yani programdaki \(q = 0.51\) değeri için işbirlikçi stratejinin kararlı olduğu bir dağılım da olmasını bekliyordum. Programı çalıştırınca aşağıdaki sonucu aldım.

\(q = 0.51\)

Bu sonuç doğrudan karşılıklılıktaki simülasyonun aksine verilen eşitsizliğe uygun çıktı. \(q \) değeri yükseldikçe işbirliği daha etkili bir strateji olacak mı diye bir uç değeri de denedim.

\(q = 0.99 \)

Gerçekten de bu simülasyona göre ihanet stratejisi uygulayanlar popülasyonda tanındığı zaman toplum işbirliği stratejisini benimsemeye başlıyor.

Bir yanıt yazın