Geri dönüş

Sarskerler onbin yıl önce gezegenlerinden sürülmelerini hala unutamamışlardı ve bir gün geri döneceklerinde emindiler. Bugün onlar için önemli bir gündü. Sonunda birleşmiş gezegenler federasyonu genel kurulu Sarskerlerin isteği üzerine toplanmıştı ve bu geri dönüş konuları oylanacaktı.

Oturumlarda katılım çok fazla olduğundan teklifler seri halde oylanmakta ve oylama sonuçları da hemen yürürlüğe girmekteydi.

– Oylamaya sunulan teklif 10345. Her topluluğun geçmişteki, kendi gezegeninde yaşama hakkı vardır ve istedikleri zaman eski gezegenlerine geri dönebilirler. Oylama sonucu: Kabul edilmiştir.

– Oylamaya sunulan teklif 10345. Her topluluğun geçmişteki, kendi gezegeninde yaşama hakkı vardır ve istedikleri zaman gezegenlere geri dönebilirler. Oylama sonucu: Kabul edilmiştir.

– Oylamaya sunulan teklif 10346. Daha önce bir gezegende yaşayan bir topluluk, o gezegene geri dönmek isterse o gezegende o anda yaşayan topluluk o gezegene eğer başka bir gezegenden gelmişlerse ya hemen geldikleri gezegene geri döneceklerdir ya da yönetimi derhal gezegene geri dönen eski topluluğa birakacaklardır. Oylama sonucu: Kabul edilmiştir.

Sarskerlerde sevinç gösterisi başlamıştı bile. Sonunda binlerce yıllık hayalleri gerçek oluyordu.

– Oylamaya sunulan teklif 10347. Sarskerler X132 gezegenine geri dönmek istiyorlar. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir.

Sarskerlerin sıralarından ağlamalar, sevinç çığlıkları yükselmekteydi.

– 10347 numaralı teklif sonuçları: X132 gezegeninde yaşayan Hartkensler! Eski gezegeniniz A453’e mi dönmek istiyorsunuz yoksa Sarskerlerin idaresi altında mı yaşamak istiyorsunuz? Hartkensler A453’e dönmek istiyor. İşlemler başlasın.

– 10347 numaralı teklif sonuçları: A453 gezegeninde yaşayan Trusetanlar! Sizin seçiminiz ne olacak? Anlaşıldı! Trusetanlar da G431 gezegenine geri dönmek istiyor. Derhal yürürlüğe konulsun.

Herkes başka bir toplumun yönetimine girmektense eski gezegenine dönmeyi seçiyordu. Yarım saat sonra bütün topluluklar bulundukları gezegenlerden kalkan gemilerle uzaya çıkmıştı. X132 gezegeni de artık çok daha eskiden orada yaşayan daha küçük bir topluluğun yeni yerleşim merkezi olacaktı. Tam bu sırada kurula bir teklif daha sunuldu.

Oylamaya sunulan teklif 10348: Bundan yirmibin yıl önce X132 gezegeninde Yrkasiaslar yaşıyordu. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Yrkasiaslar ayrıca X132 gezegenine geri dönmeyi istemekteler. Bu durumda Sarskerlerin şu anki gezegenlerine dönme şansları kalmadığından mecburen Yrkasiasların yönetimi altında X132 gezegeninde yaşamak zorunda kalacaklar. Oturum kapanmıştır.

Bir yanıt yazın