Basit yazı arama algoritmsı

Uzunca bir metinde bir kelime aradığımız çok olmuştur. Bu aramalar için geliştirilmiş çok çeşitli algoritmalar var. Bu yazıda bu algoritmaların en basitinin simülasyonuyla ilgileneceğim.

Bu algoritmada metnin en başından başlanır ve harf harf kelime ve aranan kelime karşılaştırılır. Eğer karşılaştırılan harfler farklı ise aynı karşılaştırmaya metnin bir sonraki harfinden başlanır. Bu karşılaştırmalar ya metnin içinde bu kelime bulunana ya da metnin sonuna ulaşılana kadar devam edilir.

Simülasyon