Mantık

David Eagleman’in Incognito adlı kitabından aldığım basit bir mantık problemi:

Yukarıdaki kartların bir yüzünde sayı diğer yüzünde de bir renk yazıyor. Biz sadece gösterilen yüzlerini görüyoruz. Eğer bir kartın bir yüzünde çift sayı varsa, arka yüzünde bir ana renk vardır önermesi veriliyor. Bu önermenin doğruluğunu test etmek için hangi iki kartın arkasına bakmak gerekir?

 

 

Bu sefer kartların bir yüzünde bir içecek diğer yüzünde de kişinin yaş bilgisi var. Elimizdeki önerme de “18 yaşından küçükler alkollü içecek içemez” olsun. Bu önermeyi test etmek için hangi iki kartın arkasına bakmak lazım?

 

Son olarak da basit bir soru: Bu iki sorunun hangisi daha kolaydı?

Çözüm